Vervanging van een conciërge

Gezamenlijke appartementseigenaars hebben vaak te maken met vakantieperiodes van hun conciërges en vinden geen alternatieve oplossing. Daar kunnen wij iets aan doen: wij kunnen snel en efficiënt voor vervanging zorgen van een afwezige conciërge...

Wij kunnen alle taken opnemen die de conciërge normaal gezien uitvoert:

  • vuilnisbakken buitenzetten
  • gemeenschappelijke delen schoonmaken
  • hagen snoeien
  • goten reinigen
  • rioleringen ontstoppen
  • etc...